[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 24 maja 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez SPB CONTECH Sp. z o.o., ul. Opata Jacka Rybińskiego 24, 80-320 Gdańsk w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot postanawia: 1. zwraca wniesione odwołanie Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych. Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Uzasadnienie W dniu 26 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie SPB CONTECH Sp. z o.o., ul. Opata Jacka Rybińskiego 24, 80-320 Gdańsk zwanego dalej "Odwołującym", w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa budynku spiżarni Caritas wraz z zagospodarowaniem terenu" - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZO/2024/RB". Do odwołania nie dołączono: • dowodu uiszczenia wpisu w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania - wpis załączony do odwołania w kwocie 10 000 zł z...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28