[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Warszawa, dnia 6 maja 2024 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 519 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wobec nieusunięcia braków formalnych odwołania przez Naprzód Hospital Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn postanawia: 1. zwraca wniesione odwołanie 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Naprzód Hospital Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy). Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych. Sygn. akt: [sygnatura ukryta] Uzasadnienie W dniu 18 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie Naprzód Hospital Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź zwanego dalej "Odwołującym", w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Kompleksowe utrzymanie ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28