Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-05-10, KIO 1331/24, KIO 1344/24 premium

Sygn. akt: KIO 1331/24 KIO 1344/24 WYROK Warszawa, dnia 10 maja 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Monika Banaszkiewicz Protokolantka: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2024 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 19 kwietnia 2024 r. przez wykonawcę M(1)... S.A. z siedzibą w W. B. w dniu 19 kwietnia 2024 r. przez wykonawcę M(2)... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w G. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przy udziale uczestników po stronie zamawiającego w postępowaniu o sygn. akt 1331/24: A. wykonawcy M(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.a. z siedzibą w G., B. wykonawcy G... Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy udziale uczestników po stronie zamawiającego w postępowaniu o sygn. akt 1344/24: A. wykonawcy M(1)... S.A. z siedzibą w W., B. wykonawcy G... Sp. z o.o. z siedzibą w W. orzeka: KIO 1331/24 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę M(1)... S.A. z siedzibą w W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę M(1)... S.A. z siedzibą w W. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28