[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 2 ust. 1 lit. c) - Odszkodowanie przyznane oferentowi bezprawnie wykluczonemu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zakres - Utrata szansy W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Okresný súd Bratislava II (sąd rejonowy w Bratysławie II, Słowacja) postanowieniem z dnia 22 lipca 2022 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 sierpnia 2022 r., w postępowaniu: INGSTEEL spol. s r. o. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie, TRYBUNAŁ (piąta izba), w składzie: E. Regan, prezes izby, Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis i D. Gratsias (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: A.M. Collins, sekretarz: C. Strömholm, administratorka, uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 20 września 2023 r., rozważywszy uwagi, które przedstawili: - w imieniu Úrad pre verejné obstarávanie - V. Országhová, - w imieniu rządu słowackiego - E.V. Larišová i S. Ondrášiková, w charakterze pełnomocników, - w imieniu rządu...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28