Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-11-13, XXIII Zs 40/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 40/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bolesław Wadowski Protokolant: Wiktoria Michałowska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N., skarżącego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. przeciwnika skargi: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. oraz J. P. prowadzącego w L. działalność gospodarczą pod firmą: (...) ze skargi skarżącego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 11 kwietnia 2023 r., sygn. akt KIO 824/23 oddala skargę zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na rzecz Zakładu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się punktu II wyroku do dnia zapłaty. sędzia Bolesław Wadowski ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28