[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 30 maja 2024 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe A. przeciwko P. S.A. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Polska)] Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/7/UE - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Artykuł 3 - Transakcje między przedsiębiorstwami - Artykuł 3 ust. 5 - Obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie, aby termin płatności ustalony w umowie nie przekraczał 60 dni kalendarzowych, "chyba że w umowie wyraźnie ustalono inaczej" - Umowy zawarte po przeprowadzeniu aukcji lub przetargu - Warunek umowy przewidujący termin płatności wynoszący 120 dni kalendarzowych ustalony jednostronnie przez jedną ze stron umowy I. Wprowadzenie 1. Dyrektywa 2011/7/UE(2), której celem jest zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, przewiduje w art. 3 ust. 5, że państwa członkowskie zapewniają, aby termin płatności ustalony w umowie nie przekraczał 60 dni kalendarzowych, chyba że w umowie "wyraźnie ustalono" inaczej i pod warunkiem, że nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela w rozumieniu art. 7 tej ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28