Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2024-04-04, XXIII Zs 131/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 131/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia Sądu Okręgowego Natalia Zientara || Protokolant: || Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2024 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi: zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. z udziałem: wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 21 listopada 2023 r., sygn. akt KIO 3293/23 oddala skargę, zasądza od zamawiającego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 5 417,00 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych zero groszy) tytułem kosztów postępowania skargowego. sędzia Natalia Zientara sygn. akt XXIII Zs 131/23 29 kwietnia 2024 r. UZASADNIENIE Zamawiający (...) spółka akcyjna w W. prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi unijne, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla określonego zadania. W dniu 3 listopada 2023 r. podmiot ubiegający się o...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28