Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2024-03-28, XXIII Zs 7/24 premium

Sygn. akt XXIII Zs 7/24 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący:Sędzia Andrzej Sobieszczański Sędziowie:Alicja Dziekańska Magdalena Nałęcz Protokolant:sekr. sądowy Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2024 r. w Warszawie na rozprawie sprawy ze skargi wykonawcy (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko zamawiającemu (...) spółce akcyjnej w W. z udziałem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. oraz (...) spółki akcyjnej w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 30 listopada 2023 r. sygn. akt KIO 3384/23 zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 i nakazuje zamawiającemu (...) spółce akcyjnej w W. unieważnienie czynności unieważnienia postępowania prowadzonego w przedmiocie zamówienia publicznego na "Realizację zadania pod nazwą Odcinek A - roboty budowlane na liniach kolejowych nr (...) odc. K.-S. oraz (...) S.-K.", nr. Referencyjny (...), ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13 lipca 2022 roku nr (...) oraz w punkcie 2 i kosztami postępowania obciąża zamawiającego (...) spółkę akcyjną w W., zalicza w poczet ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28