Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2024-01-31, XXIII Zs 116/23 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 116/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Gałas Sędziowie: Bernard Litwiniec Aleksandra Komór Protokolant: sekr. sąd. Weronika Banach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2024 r. w Warszawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Gminy B. odwołującego: S. W. i E. G. jako wspólnicy spółki cywilnej (...) (...)s.c. w C. wykonawców: M. K., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w J. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 20 października 2023 r., sygn. akt: KIO 2949/23 1. zmienia zaskarżony wyrok w całości i oddala odwołanie oraz kosztami postępowania odwoławczego w całości obciąża odwołującego i zasądza od S. W. i E. G. na rzecz Gminy B. solidarnie kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania odwoławczego z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas po upływie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku zobowiązanemu do dnia zapłaty, 2. zasądza od S. W. i E. G. na rzecz Gminy B. solidarnie kwotę 48....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28