Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-11-14, XXIII Zs 75/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 75/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Alicja Dziekańska Sędziowie : SO Magdalena Nałęcz SO Andrzej Sobieszczański Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2023 r. w Warszawie na rozprawie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : Gminy L. odwołującego : (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. wykonawcy : (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w T. ze skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2023 r., sygn. akt KIO 1462/23 I. zmienia zaskarżony wyrok i w pkt 1. stwierdza naruszenie przepisu art. 111pkt 4 oraz art. 542 ust. 1 prawa zamówień publicznych, a w pkt 2. zasądza od Gminy L. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. tytułem kosztów postępowania odwoławczego 13.600 zł (trzynaście tysięcy sześćset złotych); II. zasądza na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. od Gminy L. 33 600zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset) tytułem kosztów postępowania skargowego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28