Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-08-10, XXIII Zs 55/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 55/23 POSTANOWIENIE Dnia 10 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Renata Puchalska po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiających PGE (...) S.A. w L.; PGE (...) S.A. w L.; PGE (...) S.A. w B.; PGE (...) S.A. w W.; PGE (...) S.A. w R.; PGE (...) S.A. w W.; PGE (...) S.A. w W. działająca w imieniu własnym i na rzecz: PGE (...) S.A. w T., Elektrociepłownia (...) S.A. w Z., Zespół Elektrociepłowni (...) S.A. we W., PGE (...) sp. z o.o. w K.; (...) sp. z o.o. w B.; PGE (...) sp. z o.o. w W.; (...) sp. z o.o. w S.; (...) sp. z o.o. w R.; (...) sp. z o.o. w R.; (...) sp. z o.o. w B.; (...) sp. z o.o. w R.; (...) sp. z o.o. w B.; PGE (...) S.A. we W.; (...) sp. z o.o. w R.; PGE (...) sp. z o.o. w W.; PGE (...) sp. z o.o. w W. w imieniu których postępowanie jako pełnomocnik prowadzi PGE (...) S.A. w L. odwołującego w sprawie KIO 751/23: (...) S.A. w S. uczestnika w sprawie KIO 751/23: wykonawcy (...) sp. z o.o. w Ł. odwołującego w sprawie KIO 728/23: (...) sp. z o.o. w Ł. uczestnika w sprawie KIO 728/23: (...) S.A. w S. ze skargi odwołującego w sprawie KIO 751/23 i wykonawcy w sprawie KIO 728/23: (...) S.A. w S. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 marca 2023 r., wydanego w połączonych sprawach o sygn. akt KIO 751/23 oraz KIO ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28