Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-02-20, KIO 293/24 premium

Sygn. akt: KIO 293/24 WYROK Warszawa, dnia 20 lutego 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Katarzyna Poprawa Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia 2024 r. przez wykonawcę K. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 4... ul. (...) K. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce przy udziale uczestnika po stronie odwołującego wykonawcy L... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego, wykonawcy D... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w K. orzeka: 1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy L... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz wykonawcy T... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. 2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy D... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w K. z uwagi na to, iż zaoferowana przez wykonawcę koncepcja budynku przekracza maksymalną powierzchnię...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28