Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-10-25, XXIII Zs 64/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 64/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Bernard Litwiniec (spr.) Sędziowie: Bolesław Wadowski Natalia Zientara Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 5 października 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego - przeciwnika skargi Skarbu Państwa - Komendy (...) Policji, uczestnika (...), na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 26 maja 2023 r., sygn. akt KIO 1296/23 1. oddala skargę, 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz Skarbu Państwa - Komendy (...) Policji 3 600 (trzy tysiące sześćset) zł tytułem kosztów postępowania skargowego Bolesław Wadowski Bernard Litwiniec Natalia Zientara Sygn. akt XXIII Zs 64/23 UZASADNIENIE W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komendę (...) Policji w W., w trybie przetargu ograniczonego na zamówienie z dziedziny obronności i bezpieczeństwa na dostawę policyjnych kasków ochronnych z osłoną twarzy w ilości 3.800 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz do 3....

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28