Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-12-13, XXIII Zs 74/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 74/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia SO Alicja Dziekańska (spr.) Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz SO Andrzej Sobieszczański Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem : zamawiającego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Nr (...) w B. odwołującego wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2023 r., sygn. akt KIO 1581/23 I. zmienia zaskarżony wyrok w całości i w pkt 1. oddala odwołanie, a w pkt 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Nr (...) w B. 3617zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście) tytułem kosztów postępowania odwoławczego; II. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Nr (...) w B. 13 600zł (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28