Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-08-29, XXIII Zs 54/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 54/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Gałas (spr.) Sędziowie: Bernard Litwiniec Sylwia Paschke Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi wykonawców (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. z udziałem: zamawiającego Szpitala Specjalistycznego w P. im. (...), wykonawcy przystępującego po stronie zamawiającego: (...) spółki akcyjnej w Ż. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2023 r., sygn. akt KIO 930/23 1. oddala skargę; 2. zasądza od wykonawców (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na rzecz Szpitala Specjalistycznego w P. im. (...) 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Bernard Litwiniec Anna Gałas Sylwia Paschke...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28