Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-08-31, XXIII Zs 45/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 45/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Monika Skalska Sędziowie: SO Magdalena Nałęcz SO Anna Krawczyk Protokolant: Sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2023r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w R. odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. ze skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2023 r., sygn. akt KIO 829/23 I. oddala skargę; II. zasądza od Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w R. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie od kwoty 3600,00 zł od dnia uprawomocnienia się punktu II (drugiego) niniejszego wyroku do dnia zapłaty. Magdalena Nałęcz Monika Skalska Anna Krawczyk...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28