Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-10-18, XXIII Zs 49/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 49/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bolesław Wadowski Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 4 października 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Miasto W. - Urząd Miasta skarżącego: (...) na skutek skargi skarżącego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2023 r., sygn. akt KIO 875/23 I. zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że w pkt 1 uwzględnia odwołanie i stwierdza naruszenie przez zamawiającego Miasto W. art 226 ust. 1 pkt 5, art. 462 ust. 3 i art. 239 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w pkt 2 kosztami postępowania obciąża zamawiającego i zasądza od Miasta W. na rzecz (...) 12 214 zł (dwanaście tysięcy dwieście czternaście złotych) tytułem kosztów postępowania odwoławczego, II. zasądza od zamawiającego Miasta W. na rzecz skarżącego (...) 11 100 zł (jedenaście tysięcy sto złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego z ustawowymi odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28