Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-07-07, XXIII Zs 41/23 premium

sygn. akt XXIII Zs 41/23 POSTANOWIENIE Dnia 7 lipca 2023r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Bernard Litwiniec po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. odwołujących: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (...) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) i (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) wykonawcy (...) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) ze skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 kwietnia 2023 r., sygn. akt KIO 845/23 postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. nakazać wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 22.470 zł (dwadzieścia dwa tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwrotu opłaty od skargi. sędzia Bernard Litwiniec Sygn. akt XXIII Zs 41/23 UZASADNIENIE Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółki z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28