Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-11-15, XXIII Zs 87/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 87/23 POSTANOWIENIE Dnia 15 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Andrzej Kubica po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- Konsorcjum : (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko odwołującemu się Konsorcjum : (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. z udziałem zamawiającego : (...) Centrum Zdrowia im. (...) w P. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 czerwca 2023 roku, sygn. akt KIO 1485/23 postanawia: odrzucić skargę. sędzia Andrzej Kubica Sygn. akt XXIII Zs 87/23 UZASADNIENIE Konsorcjum firm (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. złożyło skargę od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 czerwca 2023r., sygn. akt KIO 1485/23 wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości. Postanowieniem z dnia 2 października 2023 r. Referendarz Sądowy w tut. Sądzie oddalił wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych w...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28