[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO M. COLLINSA przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-710/22 P JCDecaux Street Furniture Belgium przeciwko Komisji Europejskiej Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Pomoc wdrożona przez władze belgijskie na rzecz JCDecaux Street Furniture Belgium - Nieuiszczanie opłat z tytułu najmu nośników reklamowych zamontowanych na terytorium miasta Brukseli (Belgia) i podatków od tych nośników - Korzyść gospodarcza - Mechanizm rekompensaty - Decyzja Komisji uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Brak sprzeczności w uzasadnieniu - Dokonywana przez Trybunał kontrola oceny okoliczności faktycznych i dowodów - Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia Wprowadzenie 1. W rozpatrywanym odwołaniu JCDecaux Street Furniture Belgium (zwana dalej "spółką JCDecaux") wnosi o uchylenie wyroku wydanego przez Sąd Unii Europejskiej w sprawie T-642/19(2), w drodze którego Sąd oddalił jej skargę zmierzającą do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej (UE) 2019/2120 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie pomocy państwa SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) wdrożonej przez Belgię na rzecz przedsiębiorstwa JCDecaux...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28