[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] NFŠ a.s. przeciwko Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava III (sąd rejonowy w Bratysławie III, Słowacja)] Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2014/24/UE - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Pojęcie - Zamówienie publiczne na roboty budowlane ukryte pod postacią innych umów - Wzajemne zobowiązania, których wykonania można dochodzić na drodze sądowej - Obiekt wybudowany zgodnie z wymogami instytucji zamawiającej - Rozstrzygający wpływ - Znaczenie decyzji Komisji Europejskiej uznającej umowy za zgodne z rynkiem wewnętrznym - Dyrektywa 89/665/EWG - Stosowanie - Stwierdzenie nieważności umowy - Skutki stwierdzenia nieważności 1. W 2013 r. rząd słowacki zawarł "umowę o udzielenie dotacji" z prywatnym przedsiębiorstwem(2) w celu wybudowania w Bratysławie (Republika Słowacka) narodowego stadionu piłkarskiego (zwanego dalej "stadionem"). 2. W 2016 r. obie strony zawarły...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28