[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2024

Sygn. akt: KIO 583/24 KIO 588/24 WYROK Warszawa, dnia 14 marca 2024 roku r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Ewa Sikorska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 marca 2024 r. odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 22 lutego 2024 roku r. przez Federację Przedsiębiorców Polskich w Warszawie, B. w dniu 22 lutego 2024 roku r. przez wykonawcę Hospital Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego w postępowaniu o sygn. akt: KIO 583/24 i KIO 588/24: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: EVER Medical Care Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, EVER Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, EVERTEAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego w postępowaniu o sygn. akt: KIO 583/24: Lador Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Sosnowcu orzeka: Sygn. KIO 583/24 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża Federację Przedsiębiorców Polskich w Warszawie i: 2.1. zalicza...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28