Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-02-14, KIO 248/24 premium

Sygn. akt: KIO 248/24 WYROK Warszawa, dnia 14 lutego 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Maria Kacprzyk Protokolantka: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 lutego 2024 r. w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 stycznia 2024 r. przez wykonawcę E. P. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "P..." z siedzibą w K., ul. (...), K., w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego: wykonawcy J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "W..." z siedzibą w K., ul. (...), K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 10 stycznia 2024 r., unieważnienie czynności wezwania do wyjaśnień z dnia 5 stycznia 2024 r. oraz pominięcie wyjaśnień uczestnika J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "W..." z siedzibą w K. z dnia 9 stycznia 2024 r., odrzucenie oferty wykonawcy J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "W..." z siedzibą w K., dalsze badanie i ocenę ofert w postępowaniu, 2. kosztami postępowania obciąża uczestnika po ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28