[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 marca 2024 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. przeciwko Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave przy udziale: HŽ Infrastruktura d.o.o., Strabag AG, Strabag d.o.o., Strabag Rail a.s. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki upravni sud Republike Hrvatske (apelacyjny sąd administracyjny, Chorwacja)] Odesłanie prejudycjalne - Rynek zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 43 - Dostęp wykonawców mających siedzibę w państwie trzecim, które nie zawarło z Unią Europejską umowy międzynarodowej w sprawie zamówień publicznych - Składanie ofert - Możliwość przedstawienia przez oferenta dodatkowych dowodów dotyczących jego kwalifikacji technicznych i zawodowych po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert - Zasada równego traktowania I. Wprowadzenie 1. Rozpatrywane odesłanie prejudycjalne, które pochodzi od Visoki upravni sud Republike Hrvatske (apelacyjnego sądu administracyjnego, Chorwacja), daje Trybunałowi okazję do wyjaśnienia, w jakich okolicznościach instytucje ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28