[ukryta sygnatura] – Postanowienie WSA w Poznaniu – 2024

[sygnatura ukryta] - Postanowienie WSA w Poznaniu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Kruszewski po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2024 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w [...] na akt Prezydenta [...] z dnia 3 sierpnia 2023 r. nr [...] w przedmiocie odrzucenia oferty złożonej w ramach zlecenia zadań publicznych postanawia: odrzucić skargę. UZASADNIENIE Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, pismem sądowym z dnia 16 października 2023 r. Stowarzyszenie [...] w [...] (skarżący) zostało wezwane do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków formalnych skargi poprzez złożenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (k. 61). Wezwanie doręczono dnia 23 października 2023 r. (k. 71). Skarżący uzupełnił brak dnia 31 października 2023 r. (k. 82), wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Postanowieniem z 21 listopada 2023 r. tutejszy sąd odmówił przywrócenia terminu. Skarżący zaskarżył to postanowienie, lecz Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2024 r. sygn. akt I GZ 383/23 oddalił ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28