[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2024

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK Warszawa, dnia 2 lutego 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 stycznia 2024 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2024 r. przez odwołującego Control Process EPC2 Sp. z o.o. w Krakowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach przy udziale uczestnika po stronie odwołującego wykonawcy J. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą J. C. Firma Usługowa "EKO-REM-BUD" w Łabowie orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i podjęcie dalszych czynności w postępowaniu, w tym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach i: 2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 27 200,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych) stanowiącą uiszczony wpis od odwołania i uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego, 2.2. zasądza od zamawiającego ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28