Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-01-29, KIO 87/24

Sygn. akt KIO 87/24 WYROK Warszawa, dnia 29 stycznia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Maksym Smorczewski Protokolant: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2024 r. przez wykonawcę M. G., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą E..., w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego - wykonawcy B. G., prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą U... orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę M. G., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą E..., i: 2.1. zalicza do kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) uiszczoną przez wykonawcę M. G., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą E..., tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) poniesioną przez wykonawcę M. G., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą E..., tytułem wynagrodzenia i wydatków pełnomocnika oraz kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) poniesioną przez Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy - Państwowe" tytułem wynagrodzenia i ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28