Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2024-01-30, KIO 108/24

Sygn. akt: KIO 108/24 POSTANOWIENIE Warszawa, dnia 30 stycznia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Anna Kuszel-Kowalczyk Rafał Malinowski Protokolant: Tomasz Skowroński po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w Warszawie w dniu 30 stycznia 2024 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2024 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: P(1)... sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w W. oraz P(2)... sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miasto Ząbki przy udziale uczestnika po stronie zamawiającego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: Z... sp. z o.o. z siedzibą w Z., J... sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Z. oraz "P(3)... SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą w W. postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: P(1)... sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w W. oraz P(2)... sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28