[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Den Haag (Niderlandy) w dniu 17 listopada 2023 r. - AVR-Afvalverwerking BV/NV BAR-Afvalbeheer i in. (Sprawa [sygnatura ukryta], AVR-Afvalverwerking) Język postępowania: niderlandzki Sąd odsyłający Gerechtshof Den Haag Strony w postępowaniu głównym Strona powodowa: AVR-Afvalverwerking BV Strona pozwana: NV BAR-Afvalbeheer, Gemeente Barendrecht, Gemeente Albrandswaard, Gemeente Ridderkerk, NV Irado, Afvalsturing Friesland NV Pytania prejudycjalne Czy kryterium działalności ustanowione w art. 12 ust. 3 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2014/24[1] w związku z art. 12 ust. 5 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy do celów ustalenia odsetka działalności, o którym mowa w tych przepisach, uwzględnia się obrót, a kontrolowana osoba prawna należy do grupy, należy brać pod uwagę jedynie obrót samej kontrolowanej osoby prawnej czy również obrót wszystkich spółek powiązanych lub nie w ramach grupy, na przykład: (i) skonsolidowany obrót, przy obliczaniu którego obrót danej osoby prawnej musi na podstawie krajowych przepisów stanowiących transpozycję art. 22 i 24 dyrektywy 2013/34[1] zostać doliczony do obrotu innych podmiotów ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28