[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2024

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK Warszawa, dnia 2 lutego 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Adriana Urbanik Protokolantka: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2024 r. przez wykonawcę J. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROJ-BUD J. J. z siedzibą w Białych Błotach w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Białe Błota orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty jako najkorzystniejszej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Dromaks Sp. z o.o. z siedzibą w Lisim Ogonie i P. M. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dromaks P. M. z siedzibą w Żytniej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy J. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROJ-BUD J. J.z siedzibą w Białych Błotach, wezwanie odwołującego J. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PROJ-BUD J. J. z siedzibą w Białych Błotach do złożenia wyjaśnień w zakresie wyliczenia ceny złożonej przez niego oferty za pośrednictwem platformy zakupowej (konta odwołującego na tej platformie), powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28