[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2024

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 26 stycznia 2024 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Justyna Tomkowska Protokolantka: Oskar Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego w dniu 26 stycznia 2024 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 stycznia 2024 roku przez wykonawcę "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy udziale wykonawcy "Mobilis" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego postanawia: 1. umorzyć postępowanie odwoławcze; 2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) stanowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu na rzecz Odwołującego - "Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ( Na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 433"

1   -   do należytego wykonania zamówienia; 2) art. 433 pkt 3 ustawy Pzp poprzez

2   -   Zarzut nr 3: - art. 431, art. 433 pkt 3 oraz art. 17

3   -   1) KC w związku z art. 433 pkt 4) ustawy Pzp oraz

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28