[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. – 2024

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Rzepecka Sędziowie Sędzia WSA Dariusz Skupień Sędzia WSA Damian Bronowicki (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Katarzyna Grycuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2024 r. sprawy ze skargi Z. W. i K. S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu dofinansowania 1. Uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Województwa [...] z dnia [...] nr [...], w całości. 2. Zasądza od Zarządu Województwa [...] na rzecz skarżącej spółki kwotę 20.672 (dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: skarżąca, strona, Spółka), reprezentowana przez radcę prawnego T.P., wniósł skargę na decyzję Zarządu Województwa (dalej: organ, Zarząd) z dnia [...] sierpnia 2023 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję tego organu z [...] marca 2023 r. w przedmiocie zwrotu dofinansowania. Z akt administracyjnych wynika następujący stan faktyczny. Skarżąca w ramach Działania 3.4 Regionalnego Programu...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28