Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-09-15, XXIII Zs 60/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 60/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || || Sędziowie: || SSO Aneta Łazarska || || SO Monika Skalska || || SO Anna Żuława || Protokolant: || sekr. sądowy Dariusz Książyk || po rozpoznaniu w dniu 15 września 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) spółki akcyjnej w L. przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 22 maja 2023 r., sygn. akt KIO 1257/23 I. zmienia zaskarżony wyrok w pkt 1 i oddala odwołanie, II. ustala, że koszty postępowania skargowego ponosi w całości (...) (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Monika Skalska Aneta Łazarska Anna Żuława Sygn. akt XXIII Zs 60/23 UZASADNIENIE Zamawiający - (...) S.A. Oddział B. z siedzibą w B. - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie sektorowych negocjacji z ogłoszeniem pn. "Zakup i wdrożenie Systemów Zasilania podstawowego i ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28