[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 31 marca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2009 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez ComArch S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków; adres do korespondencji: ComArch S.A., Oddział w Warszawie, al. Jerozolimskie 81, 02-100 Warszawa od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00 - 834 Warszawa protestu z dnia 26 lutego 2009 r. orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża ComArch S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków; adres do korespondencji: ComArch S.A., Oddział w Warszawie, al. Jerozolimskie 81, 02-100 Warszawa i nakazuje: 1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2 287 zł 00 gr (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych zero groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez ComArch S.A., al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków; adres do korespondencji: ComArch S.A., Oddział w Warszawie, al. Jerozolimskie 81, 02-100 Warszawa, 2) dokonać wpłaty kwoty xxx zł xxx gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienie dokumentów po terminie

1   -   Konsorcjum ALTKOM złożyło wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów po terminie, tj. w dniu 22.01

2   -   wniosku Konsorcjum ALTKOM o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień dokumentów, odbywała się drogą elektroniczną, za

3   -   tego wykonawcę wyjaśnień, pomimo, że dokumenty i wyjaśnienia zostały złożone po terminie. Powyższe zarzuty Izba uznała za

+82 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28