[ukryta sygnatura] – Postanowienie NSA – 2024

[sygnatura ukryta] - Postanowienie NSA SENTENCJA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Małgorzata Grzelak po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2024 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Stowarzyszenia A w P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 listopada 2023 r., sygn. akt III SA/Po 676/23 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi Stowarzyszenia A w P. na akt Prezydenta Miasta Poznania z dnia [...] sierpnia 2023 r.; nr [...] w przedmiocie odrzucenia oferty złożonej w ramach zlecania zadań publicznych postanawia: oddalić zażalenie. UZASADNIENIE Postanowieniem z 21 listopada 2023 r., sygn. akt III SA/Po 676/23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił Stowarzyszeniu A w P. przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi na akt Prezydenta Miasta Poznania z dnia [...] sierpnia 2023 r. w przedmiocie odrzucenia oferty złożonej w ramach zlecania zadań publicznych. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału, pismem z 16 października 2023 r. skarżące Stowarzyszenie zostało wezwane do uzupełnienia, w terminie 7 dni, braków ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28