[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 18 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Dostęp do procedur odwoławczych - Artykuł 2 ust. 3 i art. 2a ust. 2 - Obowiązek zapewnienia przez państwa członkowskie procedury odwoławczej ze skutkiem zawieszającym - Organ odwoławczy pierwszej instancji - Skarga na decyzję o udzieleniu zamówienia - Artykuł 2 ust. 9 - Organ powołany do rozpoznania odwołań niemający charakteru sądowego - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed wniesieniem do sądu skargi na decyzję tego organu - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Skuteczna ochrona sądowa W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Krajský soud v Brně (sąd okręgowy w Brnie, Republika Czeska) postanowieniem z dnia 5 maja 2022 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 maja 2022 r., w postępowaniu: CROSS Zlín a.s. przeciwko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, przy udziale: Statutární město Brno, TRYBUNAŁ (czwarta izba), w składzie: C. Lycourgos (sprawozdawca), prezes izby, O. Spineanu-Matei, J.-C. ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28