Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2022-08-29, XXIII Zs 95/22 premium

Sygn. akt XXIII Zs 95/22 POSTANOWIENIE Dnia 29 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Komór po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2022 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: M... odwołującego: (...) sp. z o. o. w K. przystępującego po stronie zamawiającego: (...) sp. z o. o. w W. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 16 maja 2022 r., sygn. akt KIO 589/22 postanawia: odrzucić skargę. sędzia Aleksandra Komór...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28