Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-09-29, XXIII Zs 80/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 80/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Krawczyk Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 22 września 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego - Uniwersytetu (...) w K., odwołującego się - (...) spółki komandytowej w K. na skutek skargi odwołującego się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 czerwca 2023 r., sygn. akt KIO 1687/23 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki komandytowej w K. na rzecz Uniwersytetu (...) w K. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego - zastępstwa procesowego. Sędzia Anna Krawczyk...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28