Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-04-21, XXIII Zs 4/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 4/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2023r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Komór Protokolant: (...) po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Akademii (...) w G., uczestników: Konsorcjum (...) spółki jawnej w G., (...), (...), na skutek skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w B., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 listopada 2021 r., sygn. akt KIO 2945/21 1. oddala skargę; 2. zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w B., (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. na rzecz Akademii (...) w G. 3600 (trzy tysiące sześćset) złotych tytułem kosztów postępowania skargowego Aleksandra Komór Sygn. akt XXIII Zs 4/23 UZASADNIENIE Akademia (...) w G. (dalej: "Zamawiający") prowadziła w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa budynku Akademickiego (...)" - numer referencyjny: (...). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28