Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-11-27, XXIII Zs 98/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 98/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: sędzia Arkadiusz Kucharski Protokolant: Weronika Banach po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego : (...) S.A. w K. odwołującego : (...) S.A. we W. na skutek skargi zamawiającego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 31.08.2023 r., sygn. akt KIO 2447/23 oddala skargę, zasądza od (...) S.A. w K. na rzecz (...) S.A. we W. 3617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego. sędzia Arkadiusz Kucharski Sygn. akt XXIII Zs 98/23 UZASADNIENIE Zamawiający : (...) spółka akcyjna z siedziba w K. prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łączników SN napowietrznych i wnętrzowych sterowanych ręcznie na potrzeby (...) S.A. W dniu 18 sierpnia 2023 roku (...) spółka akcyjna z siedzibą we W., działając na podstawie na podstawie art. 513 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zmianami; dalej "ustawa", "...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28