[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Udzielanie zamówień publicznych w sektorze transportu - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 80 ust. 1 - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Obowiązek transpozycji - Zawarcie przez wykonawcę umów mających na celu zakłócenie konkurencji - Uprawnienia instytucji zamawiającej - Wpływ wcześniejszej decyzji organu ochrony konkurencji - Zasada proporcjonalności - Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej - Prawo do skutecznego środka prawnego - Zasada dobrej administracji - Obowiązek uzasadnienia W sprawie [sygnatura ukryta] mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (najwyższy sąd administracyjny, Portugalia) postanowieniem z dnia 13 stycznia 2022 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 lutego 2022 r., w postępowaniu: Infraestruturas de Portugal SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias SA przeciwko Toscca - Equipamentos em Madeira Lda, przy udziale: Mota-Engil Railway Engineering SA, TRYBUNAŁ (wielka ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28