Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-09-28, XXIII Zs 72/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 72/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: SSO Renata Puchalska Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 13 września 2023 r. w Warszawie na rozprawie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego ze skargi Gminy O. z udziałem przeciwnika skargi (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 czerwca 2023 r., sygn. akt KIO 1375/23 1. oddala skargę, 2. zasądza od Gminy O. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. SSO Renata Puchalska Sygn. akt XXIII Zs 72/23 Uzasadnienie Zamawiający - Gmina O. prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, dalej: ustawa PZP) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej od ul. (...) od działki (...) z przebudową skrzyżowania ul. (...) i (...) w O. wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej " o numerze referencyjnym: (...) Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 433"

1   -   w zakresie zarzutu naruszenia przepisu art. 433 pkt 1 ustawy PZP poprzez

2   -   umownych za opóźnienie oraz naruszenie art. 433 pkt 1 ustawy PZP w

3   -   Zs 146/21). Jak stanowi art. 433 pkt 1 ustawy PZP projektowane

+12 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28