Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2023-12-05, C-683/21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Ochrona danych osobowych - Rozporządzenie (UE) 2016/679 - Artykuł 4 pkt 2 i 7 - Pojęcia "przetwarzania" i "administratora" - Opracowanie mobilnej aplikacji informatycznej - Artykuł 26 - Współadministrowanie - Artykuł 83 - Nałożenie administracyjnych kar pieniężnych - Przesłanki - Wymóg umyślnego lub nieumyślnego charakteru naruszenia - Odpowiedzialność administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych przez podmiot przetwarzający W sprawie C-683/21 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas (regionalny sąd administracyjny w Wilnie, Litwa) postanowieniem z dnia 22 października 2021 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 listopada 2021 r., w postępowaniu: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos przeciwko Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, przy udziale: UAB "IT sprendimai sėkmei", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, TRYBUNAŁ (wielka izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes, L. Bay Larsen, wiceprezes, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, T. von Danwitz, Z. Csehi, O. Spineanu...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28