Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-10-18, XXIII Zs 77/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 77/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sylwia Paschke Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 18 października 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego na skutek skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z udziałem przeciwnika skargi: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P. zamawiającego: Szpitala (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. uczestnika: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r., sygn. akt KIO 1503/23 I. uchylić zaskarżony wyrok w pkt 1, w którym Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie w pkt 2 i 3 zarzutów odwołania i nakazała Zamawiającemu Szpitalowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. unieważnić czynność wyboru oferty (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., odrzucić ofertę (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. i unieważnić postępowanie w części dotyczącej pakietu nr 50 oraz umorzyć postępowanie odwoławcze w części, tj. w zakresie zarzutów naruszenia przez ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28