[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA we Wrocławiu – 2023

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA we Wrocławiu SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk (sprawozdawca) Sędziowie: Sędzia WSA Barbara Ciołek Asesor WSA Anna Kuczyńska-Szczytkowska Protokolant: Aleksandra Bartczak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 6 września 2023 r. sprawy ze skargi M spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. nr DEF-Z-IV.433.6.2022 w przedmiocie zwrotu dofinansowania na realizację projektu I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Zarządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz strony skarżącej kwotę 4 055 (cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE Przedmiotem skargi M. spółki z o.o. z siedzibą w W. (dalej: beneficjent, spółka, skarżąca) jest decyzja Zarządu Województwa Dolnośląskiego (dalej: instytucja zarządzająca, IZ, organ odwoławczy) z dnia 18 sierpnia 2022 r. nr DEF-Z.IV.433.6.2022 utrzymująca w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (dalej: instytucja pośrednicząca, IP, WUP) organ pierwszej instancji z dnia 21 lutego 2022 r. nr 1/RPO/2022 określającą kwotę ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28