Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2023-06-14, XXIII Zs 28/23 premium

Sygn. akt XXIII Zs 28/23 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Alicja Dziekańska Sędziowie: Magdalena Nałęcz Andrzej Sobieszczański Protokolant: sekr. sądowy (...) po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2023 r. w Warszawie na rozprawie sprawy o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. przeciwnika skargi (...) spółki akcyjnej w W. skarżącego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółka akcyjna w W., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółka akcyjna w Ł. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie z dnia 2 lutego 2023 r., sygn. akt KIO 171/23 1. oddala skargę, 2. zasądza solidarnie od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., (...) spółka akcyjna w W., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) spółka akcyjna w Ł. na rzecz (...) spółki akcyjnej w W. 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem kosztów postępowania skargowego. Andrzej Sobieszczański Alicja ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kary umowne JEDZ

1   -   o przysługującym mu roszczeniu o karę umowną z tytułu zwłoki za (i

2   -   nr 22) i o (ii) karę umowną z tytułu zwłoki za niedotrzymanie

3   -   S.A. nie traktuje naliczonej (...) kary umownej jako naruszenia istotnych postanowień kontraktowych

+50 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28