[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 16 listopada 2023 r.(1) Sprawa [sygnatura ukryta] AB przeciwko Finanzamt Köln-Süd [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (sąd ds. finansowych w Kolonii, Niemcy)] Odesłanie prejudycjalne - Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie swobodnego przepływu osób - Przeniesienie miejsca zamieszkania osoby fizycznej z państwa członkowskiego do Szwajcarii - Podatki bezpośrednie - Swobodny przepływ pracowników - Równość traktowania - Korzyści podatkowe - Podatek dochodowy - Rozliczenie podatku na wniosek dostępne tylko dla pracowników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiadających rezydencję podatkową w państwie członkowskim Unii lub państwie członkowskim EOG 1. Niniejsze odesłanie prejudycjalne dotyczy traktowania pracowników zamieszkałych w Szwajcarii, podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego, w sytuacji gdy otrzymują oni wynagrodzenie w Niemczech(2). 2. Zdaniem sądu odsyłającego pracownicy zamieszkujący w Szwajcarii nie mogą korzystać z mechanizmu rozliczenia podatku na wniosek(3) w celu "...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28