[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 30 sierpnia 2023 r. - NV / Agencija za dyrżawna finansowa inspekcija (Sprawa [sygnatura ukryta], Agencija za dyrżawna finansowa inspekcija) Język postępowania: bułgarski Sąd odsyłający Sofijski rajonen syd Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: NV Organ nakładający karę: Agencija za dyrżawna finansowa inspekcija Pytania prejudycjalne Czy dopuszczalne jest uregulowanie krajowe, zgodnie z którym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE[1] z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, ([Dz.U.] L 94, 28.3.2014 [r.], [s]. 65-242), w szczególności definicja legalna "podmiotu prawa publicznego" określona w art. 2 ust. 1 pkt 4 tej dyrektywy, mają zastosowanie również do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość bez podatku od wartości dodanej (VAT) jest niższa od minimalnych progów określonych w art. 4 tej dyrektywy[?] ____________ [1] Dz.U. 2014 r., L 94, s. 65....

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28