[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Plewen (Bułgaria) w dniu 9 sierpnia 2023 r. - Obsztina Plewen / Rykowoditeł na Uprawljawasztija organ na Operatiwna programa "Regioni w rasteż" 2014-2020 (Sprawa [sygnatura ukryta], Obsztina Plewen) Język postępowania: bułgarski Sąd odsyłający Administratiwen syd Plewen Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Obsztina Plewen Strona przeciwna: Rykowoditeł na Uprawljawasztija organ na Operatiwna programa "Regioni w rasteż" 2014-2020 Pytanie prejudycjalne Czy art. 42 ust. 3 lit. b) w związku z pkt 2 załącznika VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE[1] z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, należy interpretować w ten sposób, że dopuszczalne są przepisy i orzecznictwo krajowe, zgodnie z którymi zamawiający jest zawsze zobowiązany do wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu wyrażenia "lub równoważne" w odniesieniu do wymaganej normy, w tym również w przypadku gdy wymaga się zgodności ze zharmonizowaną normą, obowiązującą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011[2] z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28