Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2023-07-03, C-404/23

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 3 lipca 2023 r. - Gi One SpA/Consip SpA (Sprawa C-404/23) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Strona wnosząca odwołanie: Gi One SpA Druga strona postępowania: Consip SpA Pytania prejudycjalne Czy dyrektywa 2004/18/WE[1] , art. 16 i 52 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz przewidziane w art. 49, 50, 54 i 56 TFUE zasady proporcjonalności, konkurencji, swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług stoją na przeszkodzie przepisom krajowym [art. 11 ust. 6, art. 37 ust. 8, 9, 10, 18 i 19, art. 38 ust. 1 lit. f) decreto legislativo (dekretu ustawodawczego) nr 163 z 2006 r.], które wykluczają, w przypadku upływu terminu związania ofertą pierwotnie złożoną przez będący w trakcie tworzenia tymczasowy związek przedsiębiorstw, możliwość zmniejszenia pierwotnego składu tego związku przy przedłużaniu okresu związania tą ofertą?; w szczególności, czy takie przepisy krajowe są zgodne z ogólnymi zasadami prawa Unii dotyczącymi wolności prowadzenia działalności gospodarczej i skuteczności (effet utile), a także z art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej? Czy ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28